• Web và Mobile App
  • 2023-06-11

Di4L Sale

Phần mềm được thiết kế với đầy đủ tính năng giúp cửa hàng, doanh nghiệp quản lý bán hàng, kết nối và đồng bộ các sàn thương mại điện tử. Đồng thời phần mềm còn hỗ trợ chức năng báo cáo chi phí, lãi lỗ, sản phẩm tồn,.... trong quá trình quản lý.

Phần mềm giúp doanh nghiệp dễ sử dụng, tiện lợi trong việc quản lý bán hàng.

Chia sẻ :