Tìm kiếm Gia sư

Cung cấp công cụ tìm kiếm dựa trên các tiêu chí học viên, cho phép học viên xem thông tin giảng viên phù hợp, cho phép đăng kí khoá học đối với giảng viên mong muốn.

Tài khoản Học Viên

Học viên có thể tạo tài khoản, quản lý thông tin tài khoản, danh sách khóa học đã mua, diễn đàn tham gia,...

Yêu cầu Gia Sư

Học viên có thể trả lời các câu hỏi liên quan, hệ thống sẽ giúp tìm giảng viên phù hợp với nhu cầu học viên

Tài khoản Gia Sư

Giúp giảng viên có thể dễ dàng quản lý thông tin cá nhân, danh sách các khoá học, lịch học, cải thiện nghiệp vụ dựa vào nhận xét của học viên.

Diễn đàn

Cho phép tất cả người dùng có thể tìm kiếm, tạo chủ đề mới hoặc trao đổi thông tin về các lĩnh vực khác nhau.

Trở thành Gia sư

Đối với giảng viên hoặc tổ chức có giáo viên có thể đăng kí để trở thành gia sư .

Khoá học

Khoá học có nhiều dạng khác nhau: SCROM, PDF, Video, Text,... Mỗi khoá học có thể có nhiều học sinh tham gia.

Kiểm tra và cấp chứng chỉ

Học viên sẽ làm bài kiểm tra và nhận giấy chứng nhận khi hoàn thành khoá học

01

Tài liệu

Mỗi khoá học sẽ đính kèm tài liệu giúp học viên nắm được nội dung bài học. Tài liệu có thể ở dạng pdf, video, text,..

02

Bài kiểm tra

Trong quá trình học, tuỳ vào từng khoá học sẽ có bài kiểm tra trình độ hiểu bài, nắm kiến thức của học viên. Mỗi bài kiểm tra sẽ có qui định số điểm phải hoàn thành để có thể qua bài học mới.

03

Nhận chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khoá học, sẽ viên sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia khoá học.

04

Kiểm tra chứng chỉ

Cho phép học viên có thể kiểm tra các chứng chỉ cần.

Bán Khoá Học

Giảng viên có thể bán khoá học theo nhiều dạng như: bán theo giờ học, bán theo khoá học,...

01

Tạo khoá học

Mỗi gia sư có thể tạo một hoặc nhiều khoá học.

02

Thiết lập chi phí cho khoá học

Ứng với mỗi khoá học, gia sư có thể thiết lập chi phí dạy theo giờ, số học viên trong mỗi khoá học.

03

Đăng bán khoá học

Sau khi tạo khoá học với phí cụ thể, học viên nào thanh toán thành công sẽ tham gia khoá học đó.

04

Đặt chỗ trước

Cho phép học viên đặt lịch trước thời gian học.

Tích điểm thưởng

Đối với các học viên tham gia khoá học có chương trình tích điểm đổi quà sẽ được tích điểm và sử dụng để nâng cấp hoặc mua khoá học.