Về việc phát triển mới một sản phẩm

Để tối ưu hóa chi phí và thời gian, chúng tôi thường tư vấn các quý công ty triển khai các giải pháp sản phẩm hiện có, hoặc dùng các dịch vụ phần mềm trên nền tảng cloud của chúng tôi. Tuy nh

Phát triển ứng dụng Web

Phát triển ứng dụng Mobile

Phát triển ứng dụng Desktop

Các lĩnh vực sản phẩm

Chúng tôi quen thuộc và đã làm việc trên nhiều lĩnh vực khách nhau, tự tin có thể đồng hành cùng doanh nghiệp để cho ra đời sản phẩm hoặc giải pháp hoàn hảo. Một số lĩnh vực :

01

Website giới thiệu công ty và website shop bán hàng.

02

Website quản trị doanh nghiệp, quản lý bán hàng, quản lý thu chi, quản lý công việc, quản lý nhân viên, quản lý tài liệu.

03

Các ứng dụng book lịch cho spa, salon, đặt lịch khám bệnh ...

04

Hệ thống quản lý và đặt lịch nhà hàng, khách sạn...

05

Hệ thống quản lý và đặt lịch phòng gym..

06

Các ứng dụng blockchain và crypto : wallet, exchange

Nền tảng kỹ thuật cho phát triển web

Phát triển ứng dụng Web chuẩn SEO, dựa trên các nền tảng kỹ thuật phổ biến và mới nhất

PHP ( Laravel, CI, Yii, wordpress...)

NodeJS

ReactJS

AngularJS

Flutter Web

Nền tảng kỹ thuật cho phát triển ứng dụng Mobile

Tạo kênh giao tiếp khách hàng trên nền tảng Android và iOS

Ứng dụng Android

Ứng dụng iOS

Ứng dụng Flutter trên android và iOS

Ứng dụng React Native trên android và iOS

Đăng ký Bảng tin

Nhận thông tin cập nhật bằng cách đăng ký bản tin của chúng tôi