*Thuật ngữ license bên dưới được tính là license cho các dịch vụ OnCloud theo năm.

1. Chính sách cộng tác viên dịch vụ OnCloud (xem các sản phẩm OnCloud tại đây)

a. Chính sách

Hoa hồng sẽ được hưởng trọn vòng đời của khách hàng, nghĩa là CTV sẽ tiếp tục được hưởng hoa hồng khi khách hàng gia hạn dịch vụ.

Hoa hồng tính trên mỗi license/năm bán được, không tính trên từng khách hàng, do đó cộng tác viên vẫn hưởng tiếp hoa hồng nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ khác.

Hoa hồng sẽ được chuyển theo mỗi tháng khách hàng sử dụng dịch vụ

CTV sẽ chăm sóc và đảm bảo khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ 

Bảng giá cho các dịch vụ xem tại đây Bảng giá

b.Cách tính hoa hồng

-Bắt đầu từ license thứ 2 bán được trong vòng 1 năm sẽ hưởng hoa hồng 15%

-Bắt đầu từ license thứ 10 bán được trong vòng 1 năm sẽ hưởng hoa hồng 25%

-Bắt đầu từ license thứ 20 bán được trong vòng 1 năm sẽ hưởng hoa hồng 30%

2. Chính sách White Label cho đối tác muốn kinh doanh dịch vụ OnCloud với brand riêng

a. Chính sách

Bất kì đối tác mua trước 50 license cho tối đa 2 dịch vụ sẽ được : 

-Triển khai hệ thống White Label với domain và brand riêng của đối tác cho các dịch vụ đã mua ( Trở thành công ty phần mềm kinh doanh dịch vụ oncloud với brand riêng).

-Hưởng ngay chính sách hoa hồng 35%.

-Các license đã mua cần được kích hoạt dịch vụ trong vòng 2 năm ( tức là trong vòng 2 năm phải bán được 50 license)

b. Lưu ý 

Chính sách chi trả và chăm sóc khách hàng tương tự chính sách với CTV.

Tất cả các phần mềm đều chạy trên server của Di4L.

Bảng giá cho các dịch vụ xem tại đây Bảng giá

3. Chính sách hoa hồng giới thiệu dịch vụ gia công phần mềm và dịch vụ triển khai OnPremise (bàn giao hệ thống).

a. Chính sách :

Hoa hồng 20% và 25% cho dự án thứ 2 trở đi đối với khách hàng triển khai OnPremise thuộc các sản phẩm OnCloud

Hoa hồng 15% và 20% cho dự án triển khai phần mềm không thuộc các sản phẩm OnCloud.

b. Lưu ý

Các sản phẩm triển khai license thuộc về khách hàng, không thuộc về đối tác.

Các sản phẩm triển khai là license cuối 1:1 trên từng sản phẩm, có thể được sử dụng, phát triển, chỉnh sửa, hoặc bàn giao cho đối tác thứ ba trên chính sản phẩm đó. Không được clone sản phẩm cho khách hàng khác.

Các dự án hưởng hoa hồng Di4L sẽ ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng, đối tác sẽ giới thiệu và hưởng hoa hồng.

Hoa hồng được hưởng trên từng đợt thanh toán của khách hàng.

Các sản phẩm và dịch vụ gia công phần mềm của Di4L xem tại đây