Bảng giá dịch vụ OnCloud

Các dịch vụ OnCloud được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, dữ liệu được backup hàng ngày, các tính năng được cập nhật liên tục trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ