CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

 

1.  Mục đích thu thập thông tin người dùng

Việc thu thập dữ liệu của khách hàng  để hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm của chúng tôi đang cung cấp đến với khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.  Phạm vi sử dụng thông tin

➤ Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của chúng tôi.

➤ Giải đáp thắc mắc khách hàng.

➤ Cung cấp cho khách hàng thông tin mới về sản phẩm

➤  Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.

➤ Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin  khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin  

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác theo chính sách của công ty chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của Quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

- Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

- Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng.

5. Thu thập và sử dụng dữ liệu
Dữ liệu được tạo trong quá trình sử dụng dịch vụ:

Dữ liệu vị trí (tài xế): Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí chính xác hoặc gần đúng từ thiết bị di động của tài xế khi ứng dụng đang chạy ở chế độ hiển thị (ứng dụng mở và hiển thị trên màn hình) hoặc chế độ nền (ứng dụng mở nhưng không hiển thị trên màn hình).

Dữ liệu vị trí (hành khách và người nhận đơn hàng): Chúng tôi thu thập thông tin vị trí từ thiết bị di động của hành khách và người nhận đơn hàng khi được cho phép thu thập thông qua cài đặt thiết bị của họ.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin :

Công ty TNHH Di4L