Di4L Drive - Nơi lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy

Để sử dụng đầy đủ các tính năng: tải và lưu trữ dữ liệu, quản lý và truy cập dữ liệu trên bất cứ thiết bị nào, bất cứ đâu với 15GB lưu trữ miễn phí. Nhấn nút Tạo tài khoản bên dưới.

Giảm rủi ro mất dữ liệu khi sử dụng Di4L Drive

Bạn sẽ không lo lắng về việc dữ liệu sẽ bị mất, hư hoặc không phục hồi nếu thiết bị lưu trữ tại nhà của bạn có vấn đề. Dữ liệu của bạn luôn an toàn và được mã hoá bằng SSL trong Di4L Dr4ive.

Lưu trữ đáng tin cậy và chuyển giao nhanh chóng

Dữ liệu lưu trữ đám mây nên đảm bảo truy cập nhanh chóng và đáng tin cậy. Hãy tạo tải khoản để sử dụng Di4L Drive ngay hôm nay!