Qui trình gửi email được thực hiện tự động hoá

Lên lịch trả lời tự động để phản hồi các hoạt động liên quan như mở email hoặc nhấp vào đường liên kết, v.v.

Báo cáo theo dõi và thống kê hàng ngày

Hiển thị số liệu trực quan bằng biểu đồ & bảng dữ liệu tương tác giúp cải thiện kết quả chiến dịch của bạn

Tính năng giúp tạo email marketing dễ dàng hơn

01

Gom nhóm danh sách theo từng chiến dịch

02

Cho phép nhập danh sách email từ Excel/CSV

03

Tuỳ chỉnh trang nội dung xác nhận email

04

Trả lời mail tự động

Tự động hoá đầy đủ tính năng

Email được gửi tự động đến cá nhân hoặc danh sách email sự kiện

Để phản hồi các loại sự kiện máy chủ như đăng ký danh sách, hủy đăng ký, hủy đăng ký, sinh nhật, ....

Cấu hình ứng dụng tự động theo dõi email

Cho phép cấu hình ứng dụng để tự động theo dõi email khi người nhận mở hoặc nhấp vào email.

Tuỳ chỉnh email template

Hỗ trợ template sẵn có, đồng thời cho phép tự thiết kế template theo nhu cầu riêng của bạn