Danh mục chi phí

Tuỳ vào quản lý doanh nghiệp sẽ có các chi phí khác nhau, Di4L hỗ trợ tạo các loại chi phí dễ dàng.

01

Danh mục chi phí

Hỗ trợ tạo các loại chi phí dễ dàng, nhanh chóng, đơn giản chỉ vài bước giúp doanh nghiệp quản lý chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động như: chi phí quản lý sản phẩm, chi phí nhân sự, chi phí quản lý doanh nghiệp,....

02

Hỗ trợ nhiều định dạng tệp tin

Hệ thống hỗ trợ dữ liệu xuất ra nhiều định dạng tệp tin như: *.csv, *.pdf, *.xlsx.

Danh sách chi phí

Quản lý chi phí phát sinh trong quá trình quản lý doanh nghiệp

Quản lý chi phí nhập hàng

Tuỳ vào từng loại danh mục chi phí, ta có thể dễ dàng quản lý chi phí từng loại dễ dàng.

Chi phí hoàn trả hàng bán

Quản lý chi phí hoàn trả hàng bán dựa vào danh mục chi phí được tạo.

Lặp lại chi phí theo thời hạn lắp đặt sẵn

Hỗ trợ lắp chi phí theo định kì định sẵn theo ngày/tháng/năm.

Thanh toán linh hoạt

Hỗ trợ nhiều loại thanh toán khác nhau như: tiền mặt, sử dụng thẻ, chuyển khoản,...