Dịch vụ của chúng tôi

Luôn tư vấn các giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

service
Danh sách các dịch vụ SaaS mà chúng tôi đang cung cấp
service
Triển khai các giải pháp có sẵn mà chúng tôi đã thực hiện trong nhiều năm
service
Phát triển các ý tưởng táo bạo dựa trên công nghệ mới nhất
Các bước tiếp cận

Luôn tư vấn giải pháp tối ưu nhất

Trao đổi để làm rõ yêu cầu dự án

Tại Di4L, chúng tôi không chỉ tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng, mà chúng tôi tìm hiểu về thực trạng và thực tế nhu cầu của họ. Từ đó đề ra các giải pháp công nghệ tổng thể để tối ưu và tăng tốc doanh nghiệp, hơn là chỉ giải quyết các yêu cầu đơn lẻ.

Tư vấn các giải pháp phù hợp

Dựa vào thực tế nhu cầu và quy mô của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn các giải pháp dùng dịch vụ SaaS, triển khai các giải pháp hoặc phát triển sản phẩm mới

Triển khai dự án

Dự án được thực hiện từ các chuyên gia của chúng tôi dựa vào công nghệ mới nhất, kiểm thử các chức năng trước khi triển khai cho khách hàng

489+

Dự án hoàn thành

318+

Khách hàng quay lại

480+

Đánh giá tích cực

20000+

Lượt truy cập ngày

Dự án nổi bật

Xem các dự án của chúng tôi

Tin tức

Tin tức mới nhất