Chức năng trong quản lý sản phẩm

Tổng các chức năng hỗ trợ trong quá trình quản lý sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm có trong doanh nghiệp.

Thêm sản phẩm

Thêm sản phẩm mới

In nhãn dán

Cho phép in thông tin nhãn gồm tên sản phẩm, giá bán, mã barcode, kích thước sản phẩm,..

Biến thể

Sản phẩm có thể có 1 hoặc nhiều biến thể, chức năng này cho phép tạo mới, chỉnh sửa, xoá biến thể phục vụ cho sản phẩm.

Import sản phẩm

Cho phép tạo hàng loạt từ tệp tin dữ liệu bên ngoài đưa vào hệ thống. Để thực hiện được điều này, tệp tin phải có các trường được định nghĩa theo chuẩn của hệ thống.

Import kho hàng

Tương tự import sản phẩm, cho phép nhập dữ liệu hàng loạt về số lượng, giá của sản phẩm.

Danh sách sản phẩm

Hiển thị danh sách sản phẩm có trong doanh nghiệp, báo cáo kho hàng về số lượng hàng tồn kho, số lượng sản phẩm tổng đã bán, tổng tiền,...

01

Tất cả sản phẩm

Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm đang có trong gian hàng, đơn giá mua, đơn giá bán, số lượng kho hiện tại, danh mục sản phẩm, nhãn hàng,....

02

Báo cáo kho hàng

Sản phẩm được quản lý theo SKU sản phẩm nên khi thêm sản phẩm nên thêm giá trị SKU (để trống SKU sẽ được sinh ra mặc định). Báo cáo về giá trị kho hàng hiện tại, tổng số sản phẩm đã bán, lợi nhuận tiềm năng,...

Thêm mới sản phẩm

Cho phép thêm mới từng sản phẩm hoặc thêm mới nhiều sản phẩm cùng lúc, sản phẩm biến thể và đơn vị sản phẩm phù hợp.

Tạo biến thể (tuỳ sản phẩm)

Tuỳ vào sản phẩm sẽ có 1 hoặc nhiều loại biến thể. Ví dụ: sản phẩm áo thun có biến thể màu sắc (Trắng, Hồng, Xanh đen, Đỏ,...) và kích thước (S, M, L, XL,2XL),... Biến thể có hoặc không có tuỳ vào mục đích đăng bán sản phẩm.

Tạo đơn vị tính cho sản phẩm

Mỗi sản phẩm sẽ có đơn vị đi theo, ví dụ: áo thun, áo sơ mi (tính bằng cái), đường (tính bằng kg),...

Tạo nhãn hàng

Nhãn hàng cần thiết cho các sản phẩm có thương hiệu, chính hãng. Không chọn nếu sản phẩm không thuộc nhãn hàng,

Tạo danh mục (tuỳ chọn)

Danh mục (nếu có) giúp gom nhóm sản phẩm cùng tính chất hoặc tính năng giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu. Danh mục tuỳ chọn không bắt buộc đối với sản phẩm.

Tạo chi nhánh

Giúp đơn vị vận chuyển dễ dàng tính phí vận chuyển và lấy hàng thuận tiện, nhanh chóng.

Thêm sản phẩm mới

Cho phép tạo từng sản phẩm mới bao gồm: tên sản phẩm, giá bán, giá mua, danh mục, biến thể, đơn vị tính, chi nhánh, số lượng, nhãn hàng, mô tả sản phẩm, nội dung sản phẩm, SKU, cân nặng, kích thước đóng gói,..

Thêm nhiều sản phẩm cùng lúc

Hỗ trợ thêm sản phẩm bằng cách nhập tệp tin dữ liệu có chứa thông tin danh sách sản phẩm. Để đảm bảo thông tin được đưa vào hệ thống thành công nên sử dụng đúng định dạng và hướng dẫn trong c

01

Tải tệp tin mẫu

Tải tập tin dữ liệu sản phẩm mẫu sẽ có các trường, cột và tên về thông tin sản phẩm. Sau đó, nhập dữ liệu vào file theo đúng các trường cho sẵn đảm bảo việc nhập dữ liệu sản phẩm thành công vào hệ thống.

02

Hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ chứa thông tin các trường, định nghĩa giúp điền thông tin về sản phẩm được chính xác, tránh việc nhập sai dẫn đến sai lệch thông tin của sản phẩm, tốn thời gian chỉnh sửa đối với dữ liệu sản phẩm lớn.

Nhóm giá bán

Đối với từng nhóm khách hàng sẽ có chính sách ưu đãi khác nhau, nhóm giá bán giúp hệ thống tự động tính giá sản phẩm nếu có thiết lập nhóm giá bán

Xuất/Nhập tệp tin nhóm giá bán

Hỗ trợ Xuất/Nhập tệp tin định dạng excel chứa thông tin nhóm giá bán đi kèm với sản phẩm.

Nhóm nhiều nhóm giá bán khác nhau

Nhóm giá bán giúp đưa ra giá bán phù hợp ứng với từng nhóm khách hàng như: nhóm sỉ, nhóm buôn số lượng lớn,... Và ứng với từng sản phẩm, cho phép thêm giá bán ứng với từng nhóm giá khác nhau.

Chính sách bảo hành

Cho phép thiết lập chế độ bảo hành cho từng loại sản phẩm.

01

Thông tin bảo hành

Mỗi chính sách bảo hành sẽ bao gồm tên, mô tả chính sách, thời hạn bảo hành tính trên ngày/tháng/năm tuỳ theo từng chính sách riêng đối với từng sản phẩm.

02

Hỗ trợ xuất ra nhiều định dạng tệp tin

Danh sách bảo hành có thể được in, xuất ra file nhiều định dạng như: csv, excel, pdf và cho phép tuỳ chỉnh các cột thông tin cần hiển thị /ẩn.