Lợi ích khi kết nối kênh bán hàng trên sàn TMĐT

Bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những xu hướng kinh doanh được nhiều nhà bán hàng lựa chọn.

Nguồn tài nguyên phong phú

Lượng khách hàng khổng lồ

Mạng lưới giao hàng khắp cả nước

Kết nối nhiều gian hàng cùng lúc, đồng bộ xuyên suốt

Kiểm soát hàng tồn kho, tiết kiệm thời gian cập nhật

Tiết kiệm nguồn nhân lực, báo cáo đầy đủ trong suốt quá trình kinh doanh

Kết nối kênh bán hàng TiktokShop

Bán hàng trên Tiktokshop đang là xu hướng và bạn có thể kết nối, đồng bộ dễ dàng.

Kết nối đơn giản

Hoàn thành các bước hệ thống đưa ra sẽ kết nối được kênh bán hàng.

Đồng bộ dễ dàng

Cho phép đồng bộ số lượng và cập nhật sản phẩm từ kênh bán hàng và ngược lại

Kết nối gian hàng Lazada

Hỗ trợ kết nối và đồng bộ sản phẩm đến kênh bán hàng Lazada

Kết nối đơn giản

Chỉ cần vài bước thực hiện theo hướng dẫn đưa ra.

Đồng bộ dễ dàng

Cho phép đồng bộ sản phẩm từ gian hàng Lazada vào hệ thống và ngược lại.