• Web và Mobile App
  • 2022-11-03

Veca

2VECA bắt đầu từ câu chuyện: Mỗi năm, Việt Nam có hàng triệu tấn bao bì các loại gồm nhựa và giấy được sử dụng. Trong đó, khoảng 40% lượng bao bì giấy và 27% lượng bao bì nhựa được thu gom và tái chế. Nghĩa là phần còn được thải ra môi trường gây ảnh hưởng môi trường sống xung quanh ta. Ảnh hưởng hệ sinh thái biển, ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm nguồn nước mặt (hệ thống sông hồ, kênh, rạch) và ô nhiễm nguồn nước ngầm… Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam phải nhập về hàng triệu tấn rác dưới danh nghĩa phế liệu để làm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Tên Khách Hàng: Veca

Dịch Vụ: Web and Mobile App Development

Trạng Thái: Completed