❁ Di4L mang đến các giải pháp đóng gói SAAS sẵn, cung cấp cho các công ty vừa và nhỏ nhằm tối ưu hóa chi phí cho nhiều giải pháp khác để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp. Các sản phẩm của Di4L gồm có :➤ Web builder - tạo website doanh nghiệp chỉ trong 5 phút : https://di4lweb.com

➤ Web Shop builder - tạo website bán hàng chỉ trong 5 phút https://di4lsell.com

➤ Quản lý bán hàng đa kênh : POS, quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý doanh thu https://di4lsell.com

➤ Hệ thống quản lý doanh nghiệp : Work management, HRM, CRM, quản lý chi phí https://workwise.vn

➤ Hệ thống quản lý phòng khám https://cliniva.com.vn

❁ Với hầu hết các đơn vị khởi nghiệp có chi phí hạn hẹp, cần bộ giải pháp phần mềm với chi phí rẻ, tối ưu, triển khai nhanh, không cần đầu tư server hoặc nhân sự vận hành khai thác.

❁ Thế giới ngày nay có độ chuyên môn hóa cao, không cần tốn chi phí đầu tư hạ tầng và đội ngũ IT để vận hành các phần mềm nghiệp vụ, chỉ cần tập trung vào nghiệp vụ cốt lỗi của doanh nghiệp.