Bạn muốn xây dựng hệ thống tương tự?

Ứng dụng giúp việc, ứng dụng gọi việc, service on demand

ios : https://apps.apple.com/kh/app/glinkwork/id1536902362
android : https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.di4l.glinkwork


Ứng dụng giúp việc

Dịch vụ
- Phát triển ứng dụng mobile (Mobile Development ) - Ứng dụng dịch vụ( food order, delivery , uber, giúp việc nhà, gia sư, mua hàng...)
Trạng thái
: In Progress
09 8603 6164