Bạn muốn xây dựng hệ thống tương tự?

  • Multivendor Ecommercal ( Tiki, Lazada, Shopee) 
  • Hệ thống thương mại điện tử kết nối các nhà bán hàng ( giống tiki, Lazada, shopee) 
  • Website : https://glinkshopdev.di4l.vn/
  • Android, iOS : contact to get demo 

Multivendor Ecommercal( Tiki, Lazada, Shopee)

Dịch vụ
- Hệ thống thương mại điện tử kết nối các nhà bán hàng (Multivendor Ecommerce )
Trạng thái
: Completed
09 8603 6164