Android : play.google.com

iOS : apps.apple.com

Web : farmgate.vn


FarmGate là ứng dụng giúp người dùng theo dõi các tin tức mới nhất với nhiều loại chuyên mục đa dạng, người dùng có thể xem và chia sẻ kinh nghiệm làm vườn với những người khác để nâng cao kinh nghiêm làm vườn. Giúp người dùng quản lý khu vườn với các tác vụ như :

Quản lý cây trồng chính và các loại cây đan xen trong vườn.

Quản lý nhân khẩu, quản lý thành viên,

Quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Theo dõi các hoạt động trong khu vườn: Tưới nước, bón phân, cắt cành, thu hoạch, chế biến...

FramGate

Tên Khách Hàng
: Tín Nghĩa
Dịch vụ
: Business Web Builder
Ngày Bắt Đầu
: Apr 04, 2022
Ngày Kết Thúc
: Apr 26, 2022
Trạng thái
: Completed