• Web và Mobile App
  • 2022-11-01

Multivendor Ecommercal( Tiki, Lazada, Shopee)

Multivendor Ecommercal ( Tiki, Lazada, Shopee) 

Hệ thống thương mại điện tử kết nối các nhà bán hàng ( giống tiki, Lazada, shopee) 

Website: https://glinkshopdev.di4l.vn/

Android, iOS: contact to get demo 

Dịch Vụ: Business Web Builder

Trạng Thái: Completed

Dưới đây là một số hình ảnh của ứng dụng:

+ Website: 

+ Giao diện ứng dụng Mobile: