Để đăng ký gói sản phẩm, quý khách có thể mua hàng bằng hình thức thanh toán trực tuyến qua Paypal hoặc chuyển khoản.

Ngoài ra chúng tôi đang đăng ký với Bộ Công Thương để có thể mở cổng thanh toán trực tuyến trên website nhằm thuận tiện cho quý khách đăng ký gói sản phẩm.

Thông tin chuyển khoản để mua hàng:


Tên tài khoản Công ty TNHH Di4L  


Số tài khoản : 01849444901 


Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tien Phong