Tạm thời chúng tôi chỉ thanh toán dưới hình thức chuyển khoản.

Ngay sau khi đăng ký Bộ Công Thương và đủ điều kiện được cấp tài khoản thanh toán, chúng tôi sẽ mở thanh toán online với các cổng VNPay, Momo, VTCPay và OnePay.