Quản trị kinh doanh tổng thể

Quản lý bán hàng, POS, CRM, HRM, quản lý công việc và doanh nghiệp tổng thể

Quản lý sản phẩm

Sản phẩm nhiều biến thể

Nhãn dán barcode với nhiều loại mã vạch

Nhóm giá bán

Nhãn hàng và thương hiệu

Import Export sản phẩm

Bảo hành

Quản lý danh bạ

Quản lý thông tin khác hàng, nhà cung cấp và đối tác bán hàng chi tiết và khoa học

Nhà cung cấp

Khách hàng

Đại lý bán hàng

Nhóm khác hàng

Sổ giao dịch với từng khách hàng

Các hợp đồng tài liệu mua bán

Quản lý kho hàng

Đầy đủ các tính năng để quản lý kho hàng

Nhập hàng

Hoàn trả sản phẩn nhập hàng bị lỗi

Nhiều chi nhánh kho hàng

Chuyển kho

Điều chỉnh kho

Quản lý sản phẩm trong kho

Quản lý chi phí

Hỗ trợ nhiều loại chi phí

Chi phí hoàn trả hàng nhập

Chi phí hoàn trả hàng bán

Chi phí vận chuyển

Danh mục chi phí

Chi phí định kì hoặc đột xuất

Quản lý bán hàng

Tất cả các giao dịch bán hàng

Hợp đồng Sales Order

Thông tin vận chuyển

Thông tin thanh toán và công nợ

Thông tin hoá đơn

Hoàn trả sản phẩm

Thông báo xuất hàng

Vận chuyển

Kết nối giao hàng với đơn vị vận chuyển

Hỗ trợ nhiều đơn vị vận chuyển

Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực

Đơn hàng hoàn trả dựa trên đơn hàng vận chuyển

Quản lý tài khoản thanh toán

Quản lý các tài khoản và dòng tiền

Hỗ trợ nhiều loại tài khoản và tiền mặt

Sổ tài khoản

Chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản

Liên kết các giao dịch vào tài khoản

Bảng cân đối kết toán

Bảng cân đối thử

Báo cáo

Báo cáo toàn bộ số liệu hoạt động trên hệ thống

Báo cáo lãi lỗ

Báo cáo bán hàng

Báo cáo đại lý bán hàng

Báo cáo tài khoản kế toán

Báo cáo chi phí

Báo cáo thanh toán bán hàng

Quản lý công việc

Nắm bắt tiến độ công việc và phân công công việc trực quan

Dự án

Hoạt động

Time log

Kanban

Tài liệu và ghi chú

Phân công công việc

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự, chấm công và tính lương

Quản lý nghỉ phép

Quản lý cơ cấu lương

Phòng ban và chức danh

Quản lý chấm công

Nghỉ lễ và tết

Mục tiêu doanh thu

Quản lý tài sản

Quản lý và phân bổ tài sản công ty

Quản lý tài sản

Thu hồi tài sản

Bảo trì tài sản

Quản lý bảo hành tài sản

Phân bổ tài sản

Danh mục

Desktop

Các công cụ hỗ trợ cho công việc hàng ngày

Todo

Chia sẽ tài liệu

Note

Reminder

Thông báo

Tài liệu hướng dẫn nội bộ

Quản lý CRM

Chuyển đổi và chăm sóc khách hàng

Quản lý tương tác

Quản lý khách hàng tiềm năng

Quản lý chiến dịch

Quản lý nguồn khách hàng

Quản lý báo cáo

Quản lý vòng trạng thái

Quản lý sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất và nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất

Công thức và thành phần nguyên liệu, chi phí cho mỗi sản phẩm

Quản lý nhập hàng các thành phần sản xuất

Chi phí sản xuất định giá sản phẩm

Báo cáo chi phí sản xuất

Tỉ lệ hao phí

Quản lý sửa chữa bảo hành

Dành cho các đơn vị làm dịch vụ sửa chữa và bảo hành các sản phẩm bán hàng

Quản lý linh kiện sửa chữa

Quản lý quy trình tiếp nhận

Quản lý checklist sửa chữa

Quản lý các hóa đơn sửa chữa

Đăng ký Bảng tin

Nhận thông tin cập nhật bằng cách đăng ký bản tin của chúng tôi