❁ Chúng tôi cung cấp các dịch vụ :
➦ Xây dựng ứng dụng trên nền tảng web
➦ Xây dựng ứng dụng trên nền tảng mobile
➦ Tư vấn triển khai sản phẩm hiện có
➦ Kinh doanh các dịch vụ trên nền tản trực tuyến


❁ Các dự án và sản phẩm của chúng tôi xoay quanh các nền tảng kỹ thuật mới nhất hiện nay  :
➦ Nền tảng web : PHP ( Laravel, CI, Yii, wordpress...), NodeJs, AngularJs, ReactJs, Python, RoR ...
➦ Nền tảng di động : Native android và iOS ( Kotlin, Java, Object C, Swift ), React native, và Flutter ...

09 8603 6164