Ngay khi bạn mua gói dịch vụ, chúng tôi sẽ tạo tài khoản của bạn trên hệ thống di4lsell.com, di4lweb.com hoặc my.di4l.vn tuỳ vào gói đăng ký của bạn.

Việc kích hoạt tài khoản sử dụng sẽ được thực hiện trong vòng 2 giờ ngay sau khi bạn hoàn thành thanh toán đơn hàng nếu trong giờ hành chánh, hoặc trước 10 giờ sáng hôm sau.